Przegląd budowlany

Właściciel budynku, zarówno domu jednorodzinnego, jak i dużego obiektu mieszkalnego, ma obowiązek przeprowadzania regularnych kontroli i przeglądów. Ich celem jest sprawdzenie, czy wszystkie elementy budynku