Bez kategorii

Przegląd budowlany

Właściciel budynku, zarówno domu jednorodzinnego, jak i dużego obiektu mieszkalnego, ma obowiązek przeprowadzania regularnych kontroli i przeglądów. Ich celem jest sprawdzenie, czy wszystkie elementy budynku działają prawidłowo, a także wczesne wykrycie ewentualnych usterek i niedociągnięć. Dzięki temu właściciel budynku ma wiedze na temat tego, w jakim stanie jest jego własność, a także jakie prace należy przeprowadzić.

Dzięki regularnym przeglądom wiele usterek można wykryć na wczesnym etapie, a co za tym idzie – można je szybko i stosunkowo niewielkim kosztem usunąć. Te same usterki, jeśli będą zauważone dopiero po kilku latach, mogą być już na mocno zaawansowanym etapie i zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców. Wszystkie przeglądy mają więc na celu przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo. Nie należy ich bagatelizować, odkładać na później czy o nich zapominać. Choć za wykonanie przeglądu trzeba zapłacić, bezpieczeństwo użytkowników nie ma w tej kwestii ceny.

Kiedy pierwszy przegląd?

Każdy budynek przed oddaniem do użytku przechodzi cały szereg przeglądów i kontroli. Nowy właściciel otrzymuje więc budynek wraz z pełną dokumentacją, która gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie konstrukcji, instalacji i wszystkich elementów budynku. Po przekazaniu budynku odbiorcy, to na nim spoczywa dbałość o regularne przeglądy. Pierwszy przegląd budowlany budynku należy wykonać w ciągu roku od jego odbioru. Jeśli jakiekolwiek usterki czy uchybienia nie zostały zauważone lub były niewidoczne w momencie odbioru budynku, w pierwszym roku użytkowania z pewnością się ujawnią.

Przeglądy raz na rok

W każdym budynku trzeba przeprowadzać regularnie różne przeglądy. Raz w roku sprawdza się instalacje gazowe, przewody kominowe, wentylacyjne, spalinowe i dymowe. Niezbędny jest również przegląd tych elementów budynku, które są najbardziej narażone na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych oraz na uszkodzenia. Dotyczy to w szczególności tynków, elementów ścian zewnętrznych, urządzeń zamocowanych do ścian oraz dachu, zabezpieczeń przeciwpożarowych czy elementów instalacji kanalizacyjnej. Warto pamiętać, że kontrole należy przeprowadzać co najmniej raz w roku kalendarzowym. Nie musi to być dokładnie co 12 miesięcy. W przepisach możemy również przeczytać, że zalecane są kontrole wiosną. W tym czasie ujawnia się bowiem wiele awarii i usterek po zimie. Kontrola przeprowadzona jesienią może nic nie wykazać, natomiast ta wiosenna będzie już zdecydowanie bardziej miarodajna.

Przeglądy co pięć lat

Przeglądy budowlane wykonywane raz na pięć lat obejmują natomiast kontrole przydatności obiektu do użytkowania, sprawdzenie ogólnego stanu technicznego całego budynku, a także kontrole instalacji elektrycznej oraz piorunochronu. Osoby dokonujące pięcioletnich kontroli powinny również zwrócić uwagę na estetykę zarówno budynku, jak i jego najbliższego otoczenia, na przykład ogrodu. Te kwestie również mogą bowiem wpływać na bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

Warto pamiętać, że wszystkie kontrole i przeglądy w budynkach muszą być przeprowadzane przez specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami. Na zakończenie każdego przeglądu właściciel budynku powinien otrzymać protokół z wyszczególnionymi wszystkimi pracami, jakie zostały w czasie kontroli przeprowadzone. Jeśli w czasie kontroli zostaną stwierdzone poważne uszkodzenia i zaniedbania, które mogą narażać życie lub zdrowie ludzi, protokół z wykonanej kontroli zostanie przekazany nie tylko właścicielowi budynku, ale również właściwym miejscowo organom nadzoru budowlanego. Właściciel obiektu będzie musiał niezwłocznie usunąć nieprawidłowości, a organ nadzorujący z pewnością to sprawdzi.

Co grozi za niedopilnowanie przeglądów? Kompleksowy przegląd budynku to wydatek kilkuset złotych. Nie są to duże pieniądze, jeśli porównamy je do innych kosztów eksploatacyjnych, a i tak wielu właścicieli budynków lub zarządców stara się jak najbardziej odsunąć je w czasie. Brak przeglądu wymaganego przepisami wiąże się z wysokimi karami. To także spory problem w przypadku jakichkolwiek szkód, jakie pojawią się w związku z niedopatrzeniami. Ubezpieczyciel na pewno odmówi wypłaty odszkodowania, gdy stwierdzi, że szkoda powstała w wyniku braku dbałości o regularne kontrole techniczne i bieżące naprawianie wszystkich awarii i usterek.